Đặt bản demo Hub Integration Integration ngay!

Terms of Submitting : By clicking "Submit", you agree you have read and accepted our Terms and Conditions and Privacy Policy.

Giải pháp tích hợp cho quản lý nhân sự và tiền lương

  • Dễ dàng tích hợp với các phần mềm ERP hàng đầu và nền tảng HCM toàn cầu, bao gồm SAP/SuccessFactors, Workday, BambooHR, Namely, Ultimate và Oracle HCM
  • Hệ thống tích hợp độc đáo với các giải pháp quản lý lực lượng lao động và chấm công hàng đầu, các thiết bị tính công sẵn có.

  • Áp dụng giải pháp quản lý và sắp xếp lực lượng lao động, chấm công mạnh mẽ của chúng tôi để hợp lý hóa việc nắm bắt thời gian của bạn

link-integration-hub-01-blue

Bạn muốn đơn giản hóa công tác quản lý nhân sự và bảng lương?

Links One là Giải pháp Quản lý Nhân sự và Biên chế hàng đầu khu vực châu Á. Chúng tôi phục vụ mọi yêu cầu về quản trị nhân sự và tiền lương cho khách hàng trên khắp châu Á.

Bảo mật thông tin

Links One và Links Integration Hub được lưu trữ trên Microsoft Azure, nơi có phạm vi công nhận bảo mật lớn nhất và sử dụng công nghệ lớp bảo mật tốt nhất.

Bảo mật thông tin của khách hàng và nhân viên là mấu chốt trong công việc của chúng tôi – Mọi quy trình và sản phẩm xử lý dữ liệu của Links đều tuân thủ các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu toàn diện đã kiểm toán bên ngoài của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm tra yếu điểm và kiểm tra thâm nhập thường xuyên
  • Tuân thủ ISO 27001 & GDPR
  • Xác thực đa yếu tố
  • Đăng nhập một lần
  • Kiểm tra và giám sát liên tục tự động
  • Tự động hóa quy trình bằng robot
Links' HR Outsourcing services are audited and certified for the ISO 27001 information security standard.
Links International’s robust IT infrastructure, ISO 27001 compliant processes and Business Continuity Measures ensure that our clients have the highest level of information security.
soc-logo-1
eu_gdpr_compliant_logo-2

Bạn muốn tìm cách cải thiện Báo cáo và phân tích nhân sự của mình?

Hệ thống Phân tích QTNS của Links (Links People Analytics) cung cấp cho bạn bảng điều khiển phân tích nhân sự chuyên sâu, dễ dàng truy cập trên thiết bị di động, sử dụng công nghệ điện toán đám mây, chứa mọi số liệu nhân sự và dữ liệu cần trong kinh doanh

Links One - Giải pháp quản lý bảng lương cho khu vực châu Á

Đơn giản hóa và hợp lý hóa năng lực QTNS của bạn trên khắp Châu Á với Links One – hệ thống quản trị nhân sự và bảng lương linh hoạt, tận dụng công nghệ AI để giúp đưa ra quyết định nhân sự tốt hơn.